Poliția de Frontieră

Indiferent de forma de organizare şi denumire, misiunea a fost aceeaşi: în timp de pace – străjuirea hotarelor și prevenirea activităţilor ilegale la adresa siguranţei interne, pornind de la graniţă, iar în timp de război – participarea, alături de celelalte forţe combatante, la lupta pentru apărarea pământului strămoşesc.

În anul 1834, în baza Regulamentului Organic, s-a înființat pentru prima dată, în Muntenia, Corpul Grănicerilor. În 1850, domnitorul Barbu Dimitrie Știrbei a dat „Legiuirea granițelor“ pentru Organizația Grănicerilor, un fel de regulament în care stabilea modul de asigurare a pazei și controlului granițelor, încadrarea cu personal, numărul pichetelor și al oamenilor care le compuneau, pe fiecare parte de graniță, consfințind apariția armei grănicerilor.

Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne, fiind instituția specializată a statului cu atribuții privind supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei de stat.

Font Resize