Gara de Nord/ NORTHERN RAILWAY STATION / GARE DU NORD

Română

Situată în piața ce îi poartă numele, Gara de Nord este cel mai mare punct feroviar al țării, făcând legătura între toate zonele României. Gara este de asemenea și cel mai mare punct de intrare în capitală.

Gara de Nord a fost fondată în 1868/1869, inaugurarea ei fiind făcută la 13 septembrie 1972, fiind deschisă circulația feroviară pe ruta Roman-Galați-București-Pitești. Denumirea inițială a stației era Gara Târgoviștei, deoarce la vremea aceea, Calea Griviței de azi se numea Calea Târgoviștei. Gara de Nord nu a fost construită cu scopul de a deveni principalul punct feroviar al României, inițial fiind construite 7 linii, destinate transporturilor marfare și de persoane, și foarte multe ateliere.

În 1888, Gara își capătă de numirea ,,de Nord”, deoarece Calea Târgoviștei își schimbă numele. Clădirea fusese construită conform planurilor Ministerului Lucrărilor Publice, însă în anul redenumirii a trebuit să fie reabilitată.

În 1890 este pusă în funcțiune centrala telefonică a Gării de Nord, ce avea 25 de linii doar în București. Extinderea gării a continuat până în punctul în care, în perioada interbelică, Gara de Nord a ajuns să aibă 6 linii pentru plecări și 4 pentru sosiri.

Clădirea nouă a Gării de Nord, așa cum este și astăzi, a fost realizată în 1932, după planurile arhitectului Victor G. Stephănescu. Fațada de acum are elemente neoclasice, cu 6 coloane de dimensiuni mari. Tot atunci a fost montat și un difuzor aici, cu scopul de a înlocui clopotul de peron.

Zona din jurul Gării s-a dezvoltat odată cu aceasta, fiind rapid populată. În 1941 se încep lucrările la Palatul CFR, locul de astăzi al Ministerului Transporturilor.

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, clădirea Gării de Nord este afectată de bombardamentele inamice, însă rămâne în picioare, fiind modernizată foarte mult între 1945 și 1990. Liniile sunt electrificate, lungimea peroanelor este mărită, gara este racordată la rețeaua de termoficare, sobele cu lemne sunt schimbate cu calorifere, sălile de așteptare au parte de o reamenajare, iar Gara de Nord este legată la stația de metrou cu același nume în 1988.

Trenul își pierde din popularitate ca mijloc de transport după 1990, iar Gara nu mai este atât de populată. Cu toate acestea, peste 200 de trenuri trec prin gară zilnic, aceasta fiind și un punct de tranzit al trenului de lux Orient Express, ce parcurge ruta Paris – Istanbul.

English

Located in the square with the same name, The Northern Railway Station is the biggest railway station in Romania, linking together all the areas of the country. The railway station is also the biggest entrance point of the country. The Northern Railway Station was founded in 1868/1869, its inauguration being officiated at a later date, on September 13th 1972. The first route was Roman-Galați-București-Pitești.

The initial name of the station was Gara Târgoviștei because, at that time, Calea Griviței of today was named Calea Târgoviștei. The Northern Railway Station wasn’t constructed with the purpose of becoming the main railway point of Romania. At first, only 7 lines were built, destined both for people and goods transportation, and a lot of workshops. In 1888, the station gets the “Northern” part of its name, because Calea Târgoviștei changes its’ name. The edifice was constructed following the plans of the Ministry of Public Works, but in the year of its’ name change, it had to be rehabilitated.

A telephone switchboard is installed in the station in 1890, which had 25 lines only in Bucharest. The stations’ extension continues until the point in which, during the interwar period, the station has 6 lines for departures and 4 for arrivals.

The new building of the Northern Railway Station was realized in 1932, following the plans of the architect Victor G. Stephănescu. The facade has neoclassical elements, with 6 big columns. A speaker was mounted here, with the purpose of replacing the platform bell. The area around the station has developed alongside it, and was quickly populated. The construction of the CFR Palace, the place where the Ministry of Transports resides today, began in 1941.

During the 2nd World War, the building of the Northern Railway Station is hit by the enemy airstrikes, but continues to stand tall, being modernized twice afterwards, in 1945 and 1990. The lines are electrified, the platforms are made longer and the station is coupled to the heating network, the fireplaces are replaced with heaters, the waiting rooms are rearranged and the Northern Railway Station is linked with the metro station built here in 1988.

The trains start to lose their popularity as means of transportation after the 1990, and the station isn’t as populated. However, over 200 trains pass through here everyday, and this is a transit point of the luxury train called Orient Express, which goes from Paris to Istanbul.

Francais

Situé sur la place du même nom, la Gare du Nord est la plus grande voie ferrée de Roumanie et relie toutes les régions du pays. La gare est également le plus grand point d’entrée du pays. La gare du Nord a été fondée en 1868/1869 et son inauguration a eu lieu à une date ultérieure, le 13 septembre 1972.

Le premier itinéraire était Roman-Galați-București-Pitești. Le nom initial de la station était Gara Târgoviștei car, à cette époque, Calea Griviței d’aujourd’hui s’appelait Calea Târgoviștei. La gare du Nord n’a pas été construite dans le but de devenir le principal point de chemin de fer de la Roumanie. Au début, que 7 lignes ont été construites, destinées à la fois au transport de personnes et de marchandises, et à de nombreux ateliers.

En 1888, la station reçoit la partie «du Nord» de son nom, car Calea Târgoviștei change de nom. L’édifice a été construit selon les plans du Ministère des travaux publics, mais l’année de son changement de nom, il a fallu le réhabiliter. Un centre téléphonique est installé dans la station en 1890, qui comptait 25 lignes juste à Bucarest.

L’extension des stations se poursuit jusqu’au point où, pendant l’entre-deuxguerres, la station dispose de 6 lignes de départ et de 4 lignes d’arrivées. Le nouveau bâtiment de la gare du Nord a été

réalisé en 1932, selon les plans de l’architecte Victor G. Stephănescu. La façade présente des éléments néoclassiques, avec 6 grandes colonnes. Un haut-parleur a été monté à cet endroit dans le but de remplacer la cloche de la plate-forme. La zone autour de la gare s’est dévelopée avec elle et a été rapidement peuplée.

La construction du CFR Palace, où réside actuellement le ministère des Transports, a débuté en 1941. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment de la Gare du Nord est frappé par les bombardements ennemis, mais il resiste et sera modernisé à deux reprises, en 1945 et 1990. Les lignes sont électrifiées, les quais sont allongés et la gare est couplés au réseau de chauffage, les cheminées sont remplacées par des chauffages, les salles d’attente sont réaménagées et la gare du Nord est reliée à la station de métro construite ici en 1988.

Les trains commencent à perdre leur popularité comme moyen de transport après les années 1990 et la gare n’est pas aussi peuplée. Cependant, plus de 200 trains y transitent chaque jour. Elle est aussi un point de transit du train de luxe appelé Orient Express, qui relie Paris à Istanbul.

Gara de Nord, 1918
351
Gara de Nord, 2018
352
Font Resize