Palatul Roznovanu

Aflat pe unul dintre cele mai importante bulevarde ale Iasului, Palatul Roznovanu, actualul sediu al Primăriei Iași, a fost martor al unor întâmplări istorice importante, găzduind, de-a lungul timpului, domnitori, familii de boieri moldoveni, generali și diplomați ruși, o tânără viitoare regină a Serbiei (Natalia Kescu) sau personalități flamboaiante precum Hariclea Darclee. Nici Casa Regală a României nu putea să lipsească din istoria Palatului Roznovanu. La 24 aprilie 1871, cu ocazia zilei de naștere a principesei Elisabeta, palatul a gazduit un strălucitor bal pentru care Carol I mulțumea în cuvinte simple , dar încărcate de emoție, ,,pentru primirea frumoasă și călduroasă ce a doua capitală a României Ne-a făcut”.

Monument de arhitectură, Palatul Roznovanu aparține stilului neoclasic îmbogățit cu elemente ornamentale eclectico- baroce și a fost construit de către boierul Iordache Roznovanu după planurile arhitectului Gustave Freiwald, cel care fusese angajat și la zidirea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei ,aflată chiar peste drum de palatul Roznovanu. Frescele interioare, statuile ce împodobeau exteriorul în anii 1830, fastul interioarelor zugrăvite de pictorul Stavski, holurile mari și scările elegante , toate de inspirație occidentală, au făcut din această ctitorie a boierilor moldoveni unul dintre cele mai impozante palate ale vremii.
În 1891, dat fiind că moștenitorul Roznovanilor avea datorii și se hotărâse să înstrăineze palatul, primarul de atunci al Iașului, Vasile Pogor, hotărăște să îl cumpere printr-o hotărâre a Consiliului Comunal și să mute birourile administrației locale în fostele saloane ale impunătorului palat.

Din 1970 încoace Palatul Roznovanu este gazda elegantă a Primăriei Iași , prin Sala Mare perindându-se personalități ale vieții culturale și politice românești, membri ai Casei Regale și ambasadori ai statelor lumii.

Palatul Ferdinand 2
Palatul Ferdinand 2
Font Resize