Poarta a III-a

Principalul punct de acces în cetatea Alba Iulia, Poarta a III -a, este amplasată pe latura de est și poate fi pe drept considerată drept cea mai impunătoare dintre porțile fortificației. Nu doar dimensiunile porții impresionează ,ci și bogăția decorului cu frumoase sculpturi baroce și o multitudine de detalii încrustate în piatră ; toate fac privitorul să zăbovească îndelung în fața acestei creații. Întregul edificiu, construit între 1715 și 1728, avea menirea de a glorifica domnia împăratului Carol al VI- lea. Și poarta a III- a are forma unui arc de triumf pe al cărui coronament se află poziționată central statuia ecvestră a împăratului Carol al VI- lea, încadrată de prizonieri turci printre care acesta trece victorios. Poarta are trei intrări : una mai generoasă și două mai mici și un pod mobil ce putea fi coborât seara, urmând a fi ridicat odată cu răsăritul soarelui.

Pe partea exterioară a porții, golurile de acces sunt încadrate de câte doi pilaștri masivi ce sprijină o friză dorică alcătuită dintr-o succesiune de triglife și metope decorate cu tunuri, coifuri și armuri reprezentate în basorelief. În centrul frizei tronează o cornișă ce adăpostește binecunoscuta pajură bicefală, încoronată, cu aripile deschise și ținând pe piept blazonul Principatului Transilvaniei iar în gheare însemnele puterii, spada și sceptrul. Pasajele pietonale sunt decorate pe înălțime cu panouri, reprezentări în basorelief ale unor scene istorice: învestirea de către împărat în fruntea coaliției antiotomane a lui Eugeniu de Savoia și întoarcerea victorioasă din campanie și primirea triumfală a comandantului.

În mod surprinzător, fațada interioară a porții este mult mai bogată, de-a dreptul barocă în detalii. Patru atlanți poartă pe umeri capiteluri ce susțin antablamentul. În ciuda corpurilor puternice efortul este prezent ,căci pe figurile lor regăsim un registru întreg de stări eminamente umane: revoltă, resemnare, nepăsare și durere. Antablamentul ne dezvăluie o friză continuă decorată cu elemente militare și o cornișă centrală în care se află sculptat un scut cu emblema împăratului Carol al VI- lea.   În partea superioară a porții, la capătul superior al fiecărui pilastru ,se află câte o statuie reprezentând patru dintre virtuți: Abundența, Înțelepciunea, Cumpătarea și Forța.

Poarta a III-a
Poarta
Font Resize