Biblioteca Batthyaneum

Biblioteca Bath

Institutum Batthyanyanum era fundația episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Batthyany Ignac, născut într-o veritabilă familie de aristocrați, consilier intim al Mariei Tereza și apoi al lui Iosif al II lea, fundație ce își avea sediul în fosta biserică a călugărilor trinitarieni din cetatea Alba Carolina.

Fiind un mare bibliofil și colecționar de carte, episcopul Transilvaniei și-a transferat la Alba Iulia întregul său fond de carte din care făcea parte, pe lângă numeroase alte colecții, și colecția bibliotecii cardinalului Vienei, Cristoforo Migazzi. Colecția acestuia din urmă reprezintă o moștenire incomensurabilă din care fac parte codexuri și icunabule occidentale, dintre care amintim manuscrisul carolingian Codex Aureus, jumătatea celui aflat la Biblioteca Vaticană cu care forma un tot, cunoscut sub numele de Das Lorscher Evangheliar. La Biblioteca Batthyaneum se află în prezent peste 50.000 de cărți, 19.000 de documente, 1230 de manuscrise și aproape 600 de icunabule, martori de neprețuit ai culturii europene și transilvănene.

Clădirea bibliotecii, fostă mănăstire a trinitarienilor, este monument istoric și a fost construită în stil baroc între anii 1719-1738. Ulterior, în 1792, episcopul Ignațiu Batthyany, cel care a achiziționat și a amenajat clădirea, i-a conferit rolul de bibliotecă, observator astronomic și tipografie diecezană. Un alt aspect important al acestui complex arhitectonic se regăsește în prezența decorațiunilor “cu elemente definitorii artei transilvane de la sfarșitul secolului al XVIII-lea”, după cum ne semnala istoricul de artă Kovacs Andras.

Astăzi Biblioteca Batthyaneum se află în proprietatea Statului Român și este în administrarea Bibliotecii Naționale a României în ciuda faptului ca Arhiepiscopia Romano Catolică din Alba Iulia face eforturi deosebite de a recupera atât biblioteca, cât și Institutul de Astronomie, ambele naționalizate de Stat în 1949.

Font Resize