Poarta a IV-a

Poarta a IV- a, zisă și Poarta Episcopului ,se află în partea de vest a Cetății Alba Carolina, pe linia mediană a zidului ce unește cele două bastioane, Sf. Mihail și Trinitarienilor. Are o singură intrare pietonală, generoasă spațial și este împodobită în stil baroc. De altfel, este inclusă în lista  monumentelor de artă barocă din Transilvania sec. al XVIII- lea. Intrarea în tunelul porții este monumentală, străjuită la stânga și la dreapta de doi pilaștri profilați, continuați pe înălțime de capiteluri cu volute ionice la care se adaugă un frumos decor vegetal. În partea inferioară a pilaștrilor descoperim câte un stilobat a cărui menire este aceea de a susține un atlant, element de stabilitate arhitectonică  a porții.

Deasupra pilaștrilor se află antablamentul, o arhitravă ușor profilată, o friză nedecorată și o cornișă în centrul căreia reîntâlnim acest element comun al porților fortificației, emblema de stat a Imperiului Austriac, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare însemnele puterii: sceptrul și sabia. Sub acvila, pe bolțarul median al arcului porții, se află sculptată în piatră o mască, întruchiparea Mâniei. Deasupra arcului porții întâlnim basoreliefuri cu echipamente militare antice. În stânga și în dreapta gangului erau camerele de gardă ale garnizoanei , iar la etaj erau încăperi de locuit.

Poarta din Alba Iulia
Poarta din Alba Iulia
Font Resize