Cazarma Mare a Infanteriei din Alba Iulia

Cazarma Mare a Infanteriei se afla în clădirea fostului Colegiu Reformat ,,Bethlen” și datorită specificului său masiv , precum și faptului că avea parter și etaj, putând oferi adăpost unui efectiv de peste 1000 de soldați. În documentele vremii clădirea ce prezenta elemente caracteristice ale Renașterii târzii din Transilvania apărea la 1663 a fi în proprietatea secretarului principelui Mihail Apaffy , apoi, între 1694-1703, intra în posesia contelui Ștefan Apor, tezaurarul Transilvaniei.

De la începutul sec al XIX- lea edificiul pare a primi o nouă destinație din partea autorităților militare austriece și anume cea de reședință a generalului comandant de garnizoană. După 1918, cazarma își schimbă numele în cazarma Mihai Viteazul. Astăzi, clădirea este restaurată și adăpostește Rectoratul Universității 1 Decembrie 1918.

Font Resize